Dag: 7 mars, 2010

Förändringen ligger i luften

onlythingOm ett år eller två kommer vi inte ens komma ihåg hur vi brukade existera på något annat vis och hur den breda publiken inte delade vår åsikt.

Folk kommer snart tydligt att förstå att den kabbalistiska vetenskapen avslöjar den dolda delen av verkligheten för dem, och att det är nödvändigt att avslöja denna del av verkligheten för att nå ett sunt och korrekt liv. Dessutom kommer det att bli tydligt att denna uppenbarelse sker tack vare en mirakulös kraft, snarare än ren kunskap.

Genom att använda ett rent vetenskapligt tillvägagångssätt kan vi bara uppenbara naturen på vår perceptionsnivå, där vårt medvetande och våra känslor opererar. Å andra sidan uppenbarar den kabbalistiska vetenskapen mirakulöst nya begärsnivåer inom oss, i vilka vi upplever en ny verklighet. Jag väntar mig att vi inom den närmsta tiden kommer att bevittna att denna förståelse och känsla uppenbaras bland massorna. Vi kommer att se detta hända mycket snart.

Alla som deltog i Zoharkonventionen 2010 genomgick enorma förändringar, övervann många inre nivåer, och minskade sin utvecklingstid. Några människor deltog inte fysiskt i konventionen, men de deltog virtuellt och fick därmed samma uppgång. Några människor befann sig på avstånd från oss (i sina begär), mende påverkades också av konventionen. Till och med de som inte alls var förbundna med oss och inte ville någonting fick fortfarande en påverkan eftersom vi alla är delar av ett gemensamt system.

Ingen kan undvika att delta i detta event eftersom vi alla lever i en enda verklighet. När vi arrangerar ett sådant evenemang påverkar det därför hela världen, även de människor som hatar oss och långt bort från oss, såväl som de som är nära oss. Det påverkar varje människa utan undantag, och det har en ännu större verkan på de som hatar oss än på de som är likgiltiga. Därför kommer vi snart att se stora förändringar i alla samhällslager.

Vi kan se vår framtida värld idag

truemiracleZohar, kapitel “BeHaalotcha (När du sätter i ljusen)”, punkt 142: “En människa går i denna värld och Skaparen ger honom rikedomar så att han kommer att belönas med nästa värld genom dem, och kommer att förbli med sina pengars kapital. Kapitalet är pengar som existerar för evigt, en plats att förena med själen. Det är anledningen till att man måste hålla efter sitt kapital, och man kommer att få detta kapital efter att man lämnat denna värld. ”Punkt 143: “…kapitalet existerar för en i den världen, för att belönas med det i det övre livet, ovan.”

Om man inte har en anti-egoistisk skärm kan man inte ta emot ljuset för givandets skull, och har därmed ingenting att fortsätta sitt liv med. Därför tvingas man att antingen leva som ett djur och sedan dö och än en gång återvända till denna värld, eller att förflytta sig till den andliga världen, att stiga till nästa grad.

Efter Zoharkonventionen har vi tagit emot ytterligare omgivande Ljus, som har väckt ytterligare egoism inom oss. Detta är begäret att njuta som nu avslöjas i varje människa. Varje människa börjar känna mörker och tyngd, förlust av energi, styrka, och vilja. Om vi kommer över detta tillstånd med hjälp av studier, disseminationsarbete, och vår miljö, kommer vi att börja fästa det nya begäret vid detta omgivande Ljus som sken för oss under konventionen. Genom att göra det kommer vi att bygga vår nästa grad och avancera.