Kabbalister om boken Zohar

zohar100x65_preview”Om mina samtida skulle bry sig om vad jag säger i den tid då onska och kätteri ökar, skulle de studera boken Zohar alla sina dagar. Genom detta skulle de återkalla alla hårda domar och utvidga ymnighet och Ljus.”

– Rav Yitzchak Yehudah Yehiel av Komarno (1806-1874), Keeping Mercy, Kapitel 4, lärdom 20

”Det finns inga begränsningar för att få studera Zohar. Hafetz Chaim brukade uppmuntra alla att studera Zohar, till och med ogifta män.”

– Rabbi Yosef Ben Shlomo av Pojin, Yosef’s Building Supplements

”Boken Zohar säger ingenting om denna värld, utan talar enbart om de Övre Världarna där det inte finns någon tid som i den materiella världen. Andlig tid är förändring av kvaliteter.

– Boken Zohar, kapitel “VaYetze,” punkt 62

”Boken Zohar (Strålglansboken) kallas så för att den strålar ut Ljuset från den högsta Källan. De som studerar boken Zohar påverkas av detta Ljus och får en uppenbarelse av den högsta kunskapen och Torans hemligheter.”

– Rav Moshe Cordovero (RAMAK, 1522-1570), Know the God of Thy Father, punkt 2

”Före Messias ankomst kommer kätteriet och epikureanismen att öka i världen. Rådet är att noggrant studera Zohar varje dag, även om man inte förstår vad man säger, eftersom studiet av Zohar kan rena hjärtat.”

De hederligas Ljus, Klar myrra

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.