Dag: 17 februari, 2010

Kabbalister om boken Zohar

zohar100x65_preview”Om mina samtida skulle bry sig om vad jag säger i den tid då onska och kätteri ökar, skulle de studera boken Zohar alla sina dagar. Genom detta skulle de återkalla alla hårda domar och utvidga ymnighet och Ljus.”

– Rav Yitzchak Yehudah Yehiel av Komarno (1806-1874), Keeping Mercy, Kapitel 4, lärdom 20

”Det finns inga begränsningar för att få studera Zohar. Hafetz Chaim brukade uppmuntra alla att studera Zohar, till och med ogifta män.”

– Rabbi Yosef Ben Shlomo av Pojin, Yosef’s Building Supplements

”Boken Zohar säger ingenting om denna värld, utan talar enbart om de Övre Världarna där det inte finns någon tid som i den materiella världen. Andlig tid är förändring av kvaliteter.

– Boken Zohar, kapitel “VaYetze,” punkt 62

”Boken Zohar (Strålglansboken) kallas så för att den strålar ut Ljuset från den högsta Källan. De som studerar boken Zohar påverkas av detta Ljus och får en uppenbarelse av den högsta kunskapen och Torans hemligheter.”

– Rav Moshe Cordovero (RAMAK, 1522-1570), Know the God of Thy Father, punkt 2

”Före Messias ankomst kommer kätteriet och epikureanismen att öka i världen. Rådet är att noggrant studera Zohar varje dag, även om man inte förstår vad man säger, eftersom studiet av Zohar kan rena hjärtat.”

De hederligas Ljus, Klar myrra

Det är omöjligt att inte ha ondska

I Zohar, kapitel Ki-Tissa (När du tar), artikel 50: Det finns ingen far så nådig mot sina barn som Skaparen, som det står skrivet: ”Att inte en sak har gått fel av alla goda ting”. … Men eftersom det stod ”Av alla goda ting”, och lämnade det dåliga bakom, vilket betyder att han lämnade de dåliga saker han sa om Israel vid sidan, och de blev inte förverkligade, det är här hans barmhärtighet kommer till synes. Detta beror på att han inte vill göra någonting dåligt.

Världen finns baserat på två krafter, och därför är det omöjligt att inte ha det onda. Godhet uppenbarar sig från det onda och är inbyggd i den. Så problemet är inte att ondskan finns i världen, utan sättet vi avslöjar den på.

Antingen kommer det onda avslöjas i all sin gräslighet och smuts, under de värsta, grymmaste manifestationer, eller så kan vi beväpna oss med kraften från den högra linjen, då kan vi avslöja det med glädje. Vi korrigerar det och omvandlar det omedelbart till godhet.

Hursomhelst måste det onda avslöjas. Allt beror på vår ambition.