Kan vi älska Den som skapade kärlek?


Skaparen är kärlekens och utgivandets kraft, och känner ett stort lidande om han är oförmögen att behaga sin älskade. Det lidande som kommer från oförmåga att skänka är mycket större än det lidande som kommer från att inte få. Det står skrivet att ”En ko önskar ge di till kalven mycket mer än att kalven önskar dia .” Det Övre planet lider mycket när det inte kan ge sin fulländning till den lägre nivån på grund av dess oförmåga att ta emot den.

Skaparen är viljan att skänka, ge, och älska. Däremot bör vi inte tro att det inte råder brist i den viljan – det gör det. Men det kommer inte från en bristande uppfyllelse, men från att inte kunna dela med sig av sin fulländning. Det är anledningen till att Skaparen skapade viljan att njuta – det var för att fullfölja och uttrycka sin kärlek till henne.

Vår önskan innehåller redan alla förutsättningar som krävs för att ta emot allt av Skaparens ljus och kärlek. Men för att vi ska förstå vad han gör och att känna vad han ger oss, måste vi bli lika Honom, nå samma nivå och kvalitet. För att göra detta, saknar vi bara en komponent – vårt oberoende, vår egen önskan att känna hans kärlek och att acceptera honom som den vi älskar.

Om inte denna strävan finns i oss, kan det inte anses vara kärlek. När allt kommer omkring , så kan du inte köpa kärlek, du kan bara köpa olika tjänster. Till exempel betalar jag pengar i en frisersalong, till en medicinsk mottagning eller en restaurang, och människor där ta hand om mig från djupet av sitt hjärta. Men det gör det för att de älskar pengar, inte mig. Vad kan jag göra för att få dem att älska mig? Detta är en fråga vi inte kan besvara.

Verklig kärlek är möjlig bara om jag är helt oberoende av andra. Ändå står det skrivet att Skaparen är ”den första och den sista.” Därför står han inför ett problem om hur man skapar oss samtidigt som han vill göra oss helt oberoende från Honom, och på samma gång, göra så att vi kan utveckla kärlek till honom tills vi känner, ”Jag är den första och jag är den sista” i detta avseende. Detta innebär att de tio Sefirot i det Direkta ljuset klär de tio Sefirot av reflekterat ljus och kompletterar varandra.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.