Dag: 16 februari, 2010

Kärlekskval

Zohar, kapitel ”Tazria (när en kvinna ska föda),” Punkt 70: ”… kärlekens kval är dold för människor.”Kärlekskval är ett tillstånd också känt som ”Jag är kärlekskrank.” Det betyder att jag inte behöver något, jag bara vill ge, skänka. Min enda önskan är att uppfylla dina önskemål.
Detta är ett mellantillstånd där jag verkligen vill ge men jag förmår inte. Eftersom jag ännu inte fått en skärm (machsom), kan jag inte ta emot ljuset för att uppfylla dina önskemål. Kärlek är ett tillstånd där jag känner den andres önskan mer än min egen.

Zohar, kapitel ”Tazria (när en kvinna ska föda),” Punkt 72: Det står skrivet: ”Bättre öppen tillrättavisning än kärlek som är dold,” vilket betyder att öppna tillrättavisningar är bättre. Och om tillrättavisningen är utifrån kärlek, är det dolt för människor. Likaså måste en som tillrättavisar en vän av kärlek dölja sina ord inför folk så inte vännen kommer att skämmas. Och om hans ord är öppna inför folk, är de inte av kärlek.”

I vår värld vill vi naturligt dölja våra relationer och kärlek mellan oss, därför att kärlek kräver diskretion. Vi vill skydda den från allt som eventuellt kan skada den. Men vad betyder det att ”skämmas” eller ”att visa kärlek inför andra” i andlig bemärkelse? Vilka är de andra? De är mina önskningar.

Om jag uppnår förbindelse med Skaparen genom en önskan, då kallas de andra önskningarna som jag inte kan få kontakt med honom ”de andra”. Därför måste jag uppmärksamma dem så att de inte sårar min kärlek, liksom komma ihåg att allt sker internt inom mig.

Alla korrigeringar sker genom rättfärdiga kvinnors förtjänst

En fråga jag fick: I går höll vi en världsomfattande kvinnokonferens som ägnades åt kvinnors andliga utveckling och frågor om uppfostran och utbildning av den yngre generationen. Vad skulle du säga till en kvinna som studerar kabbala för att hjälpa henne att förverkliga kabbala i den här världen?

Mitt svar: Jag är mycket glad att detta möte ägde rum. Jag var också glad över att få tillfälle att tala med kvinnorna där. Jag har alltid sagt, och jag fortsätter att upprepa, att andlig utveckling är omöjlig utan kvinnor. Närhelst Toran berättar en historia om en man nämner det alltid ordet et, som hänvisar till hans feminina begär, nukva. Det beror på att utan en kvinna, nukva, eller shechina, önskan, finns det ingenting vi kan åstadkomma.

Vi talar alltid om ljuset, men det måste ha ett ställe att komma och bekläda. Detta är anledningen till att kvinnors önskningar, deras samband med kabbalans vetenskap, och deras deltagande är så viktigt. Jag hoppas verkligen att ännu fler kvinnor kommer till kabbala för att delta i processen av världens korrigering. Då kan vi vara säkra på att korrigeringen verkligen kommer att hända och det snabbt.

Det står skrivet att nationen Israel drog ut ur Egypten med stöd av rättfärdiga kvinnor. Detsamma gäller för alla korrigeringar och samma sak skrevs om mottagandet av Toran vid foten av berget Sinai. Närhelst männen uträttar stordåd i världen, gör de det eftersom kvinnorna tvingar dem att göra det.

Därför hoppas jag att detta kommer att ske för oss alla tillsammans och att vi kommer att ha många fler sådana möten, där många fler kvinnor kommer att delta, för att hjälpa oss alla och för att uppfylla detta heliga arbete tillsammans, att avslöja Skaparen för alla människor i världen.

Kan vi älska Den som skapade kärlek?


Skaparen är kärlekens och utgivandets kraft, och känner ett stort lidande om han är oförmögen att behaga sin älskade. Det lidande som kommer från oförmåga att skänka är mycket större än det lidande som kommer från att inte få. Det står skrivet att ”En ko önskar ge di till kalven mycket mer än att kalven önskar dia .” Det Övre planet lider mycket när det inte kan ge sin fulländning till den lägre nivån på grund av dess oförmåga att ta emot den.

Skaparen är viljan att skänka, ge, och älska. Däremot bör vi inte tro att det inte råder brist i den viljan – det gör det. Men det kommer inte från en bristande uppfyllelse, men från att inte kunna dela med sig av sin fulländning. Det är anledningen till att Skaparen skapade viljan att njuta – det var för att fullfölja och uttrycka sin kärlek till henne.

Vår önskan innehåller redan alla förutsättningar som krävs för att ta emot allt av Skaparens ljus och kärlek. Men för att vi ska förstå vad han gör och att känna vad han ger oss, måste vi bli lika Honom, nå samma nivå och kvalitet. För att göra detta, saknar vi bara en komponent – vårt oberoende, vår egen önskan att känna hans kärlek och att acceptera honom som den vi älskar.

Om inte denna strävan finns i oss, kan det inte anses vara kärlek. När allt kommer omkring , så kan du inte köpa kärlek, du kan bara köpa olika tjänster. Till exempel betalar jag pengar i en frisersalong, till en medicinsk mottagning eller en restaurang, och människor där ta hand om mig från djupet av sitt hjärta. Men det gör det för att de älskar pengar, inte mig. Vad kan jag göra för att få dem att älska mig? Detta är en fråga vi inte kan besvara.

Verklig kärlek är möjlig bara om jag är helt oberoende av andra. Ändå står det skrivet att Skaparen är ”den första och den sista.” Därför står han inför ett problem om hur man skapar oss samtidigt som han vill göra oss helt oberoende från Honom, och på samma gång, göra så att vi kan utveckla kärlek till honom tills vi känner, ”Jag är den första och jag är den sista” i detta avseende. Detta innebär att de tio Sefirot i det Direkta ljuset klär de tio Sefirot av reflekterat ljus och kompletterar varandra.