Dag: 13 februari, 2010

Hinder är en möjlighet till ansträngning

clip_image001Vi måste hela tiden försöka hitta de kvaliteter som beskrivs i boken Zohar inom oss. Om man inte gör det känner man inte den inre kamp som utspelar sig inom sig.

Ju mer vi försöker att föreställa oss kvaliteterna som beskrivs i Zohar inom oss (så som Skaparen, orättfärdig, rättfärdig, de som ångrar sig, och de som inte ångrar sig), desto djupare sjunker vi i materiella bilder, vilket förvirrar oss. Och detta kommer i sin tur att ge oss en möjlighet till göra en större ansträngning.

Om vi inte knuffar oss själva till att urskilja dessa kvaliteter inom oss, utan istället lugnt bara lyssnar till texten, utan att söka efter någonting inom oss, då kommer hindren också att vara mycket små och vaga. Detta kommer att vara en helt annan kvalitet på ansträngningen.

När kvällen mörknar

Zohar, kapitel ”Metzorah”Punkt 6: När kvällen mörknar och portarna stängs, vaknar Nukva i den stora avgrunden och flera arméer av förstörare finns i världen.

Detta är ett inre tillstånd som kan komma över en person en solig eftermiddag och personen kommer uppleva att han är i ett tillstånd av natt, i ett mörker och under inflytande av onda krafter. Det är bra om en person inser att han är i ett tillstånd av natt, det är bättre än att tro att allt är ok och att framgång väntar honom.

Vid den tiden lägger Skaparen alla människor i världen (inom en person) för att sova. Han låter även dem som har ett uppvaknande i livet, med vilket menas de rättfärdiga (inom en person) sova.

Detta beskriver ett tillstånd där alla tankar och önskningar genom vilka jag en gång förenades med andra i strävan efter att uppenbara Skaparen, i en önskan att bli korrigerad från ovan, mattades av och försvann.

Och andarna strövar omkring i världen och tillkännager saker för människor i deras drömmar. Några av dem är lögner och några av dem är sanna. Och människor blir förenade i sömnen.

Om det var en ren lögn, skulle vi omedelbart kunna avslöja det. Därför, om en person vill att en lögn ska tas för sanning, måste han först säga något som är sant och sedan komma med lögnen. De andra kommer att tro på honom.

Kapitlet ”Metzora,” Punkt 7: Och när nordanvinden vaknar och natten delar sig, slår en låga ut och träffar tuppens vingar, och han gal. Då gör Skaparen sitt inträde i Edens lustgård för att leka med de rättfärdiga.

”Tuppen” indikerar en persons inre kraft att övervinna. Det är den kraft man använder sig av i sitt arbete under natten, före soluppgången.

Zohar, kapitel ”Metzorah”Punkt 6: När kvällen mörknar och portarna stängs, vaknar Nukva i den stora avgrunden och flera arméer av förstörare finns i världen.

Detta är ett inre tillstånd som kan komma över en person en solig eftermiddag och personen kommer uppleva att han är i ett tillstånd av natt, i ett mörker och under inflytande av onda krafter. Det är bra om en person inser att han är i ett tillstånd av natt, det är bättre än att tro att allt är ok och att framgång väntar honom.

Vid den tiden lägger Skaparen alla människor i världen (inom en person) för att sova. Han låter även dem som har ett uppvaknande i livet, med vilket menas de rättfärdiga (inom en person) sova.

Detta beskriver ett tillstånd där alla tankar och önskningar genom vilka jag en gång förenades med andra i strävan efter att uppenbara Skaparen, i en önskan att bli korrigerad från ovan, mattades av och försvann.

Och andarna strövar omkring i världen och tillkännager saker för människor i deras drömmar. Några av dem är lögner och några av dem är sanna. Och människor blir förenade i sömnen.

Om det var en ren lögn, skulle vi omedelbart kunna avslöja det. Därför, om en person vill att en lögn ska tas för sanning, måste han först säga något som är sant och sedan komma med lögnen. De andra kommer att tro på honom.

Kapitlet ”Metzora,” Punkt 7: Och när nordanvinden vaknar och natten delar sig, slår en låga ut och träffar tuppens vingar, och han gal. Då gör Skaparen sitt inträde i Edens lustgård för att leka med de rättfärdiga.

”Tuppen” indikerar en persons inre kraft att övervinna. Det är den kraft man använder sig av i sitt arbete under natten, före soluppgången.

En utropare kommer ut och kallar och alla människor i världen (inom en person) vaknar i sina sängar. Och de som blivit uppvaknande i livet stiger upp ur sina sängar till arbetet för sin Mästare, och engagerar sig i Tora och i prisandet av Skaparen tills morgonen kommer.

Det är på det sättet en människa upplever andliga processer inom sig.

En andlig lins

Vi känner inte de kvaliteter som Skaparen har i sig själv. Vi ser honom så som han uppfattas av våra själar, dvs hur han framträder för oss när Malchut (själen) förenar sig med Honom i Yesod – genom en enda punkt. På grund av dess förening med Yesod uppenbaras ”bilden av Skaparen”, som någon som finns framför henne, inuti sig själv.

Detta fungerar ungefär som en optisk lins genom vilken ljuset kommer till oss. Dess strålar fokuseras i en punkt, genom vilken Malchuts ljus uppenbaras för oss. Detta fokus utgör Yesod, den enda kontaktpunkten, och dess uppenbarelse sker i Malchut.

Efter att ha passerat Yesod, sprider sig strålarna och skapar en bild inom oss, i Malchut. Bilden visar oss vad som finns före denna punkt, men ännu känner vi inte till det Övre systemet som vi inte har någon kontakt med.

Men genom att gränsa till det från denna punkt, vilket är den lägsta punkten i systemet, avslöjar vi hela bilden av vad som finns ovanför oss. Alltså måste vi bara hitta kontakt med den här punkten, det är vår kontaktpunkt med de övre planet, Yesod, och för att detta skall kunna ske måste vi alla enas från Malchuts sida, och därmed bli likaYesod. Vi måste bli som en människa med ett hjärta, med ett mål, en avsikt och önskan i sinnet och i hjärtat.

Det är genom denna kontaktpunkt med Yesod, genom en droppe av enande som vi når hela den Övre värld som ligger utanför oss, och den blir uppenbarad för oss. Det står skrivet, ”Gör åt mig en öppning, stor som ett nålsöga, och jag kommer att öppna de övre ljusportarna åt dig.” Genom dessa portar kommer vi att uppenbara hela övre systemet, men kontakten sker i den minsta fokuseringspunken. Förutom det, känns inget annat i Yesod.

Allt annat är uppenbarat i Malchut, som därför kallas en bild (reflektion) av Skaparen.