Nyckeln från den Heliga Dörren Till Mig Själv

soulVi måste förstå vilken kraft som finns dold i boken Zohar. Den är ett verktyg eller medel för frälsning som vi fått – det enda instrument som kan göra en andlig och materiell revolution i världen. Om vi förstår dess betydelse, kommer vi med dess hjälp att kunna ändra oss själva och verkligheten. Vi kommer att kunna påverka vårt öde, både för varje individ och för oss alla tillsammans.

Allt detta är i våra händer. Denna bok är en speciell nyckel som givits mänskligheten för att låsa upp systemet för de krafter som styr det. Vi behöver bara lära oss att använda den här nyckeln för att öppna den heliga dörren – porten till det andliga system. Då kommer nyckeln öppna upp det för oss!

Varje ord i boken Zohar bör förstås som om det existerar inom var och en av oss. Texten talar bara om vår inre värld. När jag läser frasen ”Låt oss gå till Farao” måste jag föreställa mig det som om Skaparen, Moses, och jag är tillsammans inne i mig. Jag behöver känna vad det betyder ”att gå dit” – vilka önskningar eller kvaliteter jag kommer att närma mig, vilket kallas ”Farao” eller ”den onda böjelsen”. Och den kraft som kommer att hjälpa mig göra detta kallas Skaparen.

Jag är oförmögen att gå direkt till Farao eftersom jag ser hur stor han är och hur mycket han styr mig. Det är bara genom att hålla fast vid Skaparen (eller den höger linjen, skänkandet, Toran, det Övre Ljuset) jag kan komma närmare den vänstra linjen (ondskan, egoismen) i mig. Och istället för att förstöra den, kan jag bryta mig loss från dess makt och höja mig över den.

Därefter kommer jag att konvertera den onda kraften till den goda kraften och låta den goda viljan styra mig istället för den onda. Allt detta är möjligt endast genom att studera boken Zohar. Varje ord i den skildrar några kvaliteter i mig, en kraft, relationerna mellan dem, och de processer jag går igenom.

Jag måste föreställa mig allt detta som delar av min själ, jag studerar min egen inre, andliga anatomi. Mina ansträngningar att göra detta kommer att attrahera det Övre Ljus som reformerar och leder mig närmare Godhet.

Så med dessa önskemål i åtanke och i hjärtat, låt oss läsa i boken Zohar.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.