Dag: 4 februari, 2010

Nyckeln till den heliga dörren till mig själv

Vi måste förstå vilken sorts kraft som finns gömd i Zohar. Det är ett verktyg eller ett medel till frälsning som har givits till oss – det enda instrumentet som kan göra både andlig och materiell revolution i världen.

Om vi förstår dess betydelse så kommer vi att kunna förändra oss själva och verkligheten med dess hjälp. Vi kommer att kunna påverka vårt öde, både för varje individ och för oss alla tillsammans. Allt detta är i våra händer. Denna bok är en speciell nyckel som har givits mänskligheten för att låsa upp systemet för de krafter som styr den. Vi behöver bara lära oss att använda nyckeln för att öppna den heliga dörren – porten till det andliga systemet, och den kommer att öppna det för oss!

Varje ord i Zohar skall förstås som om det lever inom var och en av oss. Texten berättar bara om vår inre värld och när jag läser frasen ”låt oss gå till Farao,” så måste jag föreställa mig att Skaparen, Moses och jag är tillsammans inom mig. Jag behöver känna vad det innebär ”att gå dit” – vilket begär eller kvalitet kommer jag att närma mig, som kallas ”Farao” eller ”den onda böjelsen.” Och kraften som kommer att hjälpa mig göra detta kallas för Skaparen.

Jag är oförmögen att gå direkt till Farao eftersom jag ser hur stor han är, och hur mycket han styr mig. Det är bara genom att hålla fast vid Skaparen, (den högra linjen, skänkandet, Torah, det Övre Ljuset) som jag kan komma närmare den vänstra linjen, (ondskan och egoismen) i mig. Och istället för att förstöra den så kan jag bryta mig loss ur dess makt och höja mig över den.

Därefter kommer jag att forma om den onda kraften till en god kraft och låta den goda viljan styra mig istället för den onda.

Allt detta är möjligt endast genom att studera Zohar. Varje ord i den skildrar olika kvaliteter i mig, en kraft, relationerna mellan dem, och de processer som jag går igenom.

Jag måste föreställa mig allt detta som delar av min själ; att jag studerar mitt eget inre, min egen andliga anatomi. Mina ansträngningar att göra detta kommer att attrahera det Övre Ljuset som förändrar och för mig närmare godhet.

Så låt oss läsa Zohar med dessa förhoppningar i våra tankar och hjärtan.

Det verkar meningslöst, men det är fascinerande

En fråga jag fick: Varför ska vi läsa om alla de många detaljer som beskrivs i Zohar om vi inte kan identifiera dem inom oss?

Mitt svar: Vi måste vara som barn som ser på världen omkring sig och inte förstår någonting men utvecklas gradvis. Barnet blir ivrigt när det ser en buss som kör förbi eftersom den någonting väldigt stort som rör sig.

Det finns ett annat naturfenomen, där nyfödda gäss uppfattar det första rörliga föremålet de ser som sin mor, och följer efter det. Detta gör att de utvecklas.

På samma sätt är det när vi läser Zohar, det finns en del som vi inte förstår alls ännu, och en annan del som vi redan kan knyta an till. Detta utvecklar oss och vi måste inse att vi inte kan förstå det ännu, men en dag kommer vi säkerligen att förstå allt i dess helhet. När vi begär, och försöker förstå det vi hör, så väcker vi den kraft som utvecklar oss. Hur skulle vi annars utvecklas?

Ju mer vi avancerar, desto mer ”smak” kommer vi att känna i studierna.