Den hemliga formeln för ett mirakel

Genom Zohar visar Skaparen alla sorters exempel som är avsedda att ge oss olika intryck.

Om du inte vill, eller kan, göra det, så vänd dig till gruppen och böckerna för att få hjälp.

Hur som helst, så måste du titta efter någonting som kommer att knuffa dig framåt och hjälper dig att förenas med de tillstånd och handlingar som Zohar berättar om, även om du inte kan förstå någonting av det. Det viktiga är att du vill förstå.

Zohar talar om högre nivåer av andligt givande, vilka du önskar att känna och uppleva. Hur kan du göra det? Detta är de frågor som skall bekymra dig hela tiden. Det spelar ingen roll om du inte kommer ihåg någonting av det du läser. Om du vill att texten skall påverka dig så att du kommer in i dess värld, så att du kan känna vad den talar om, då kommer du att uppleva en kraftfull känsla av hur läsandet påverkar dig, även om du inte förstår ett ord av det.

Du kommer att uppleva en förändring i sinnesstämning, i olika kvaliteter, och i din syn på dig själv och världen. Du kommer att börja känna att olika förändringar inträffar varje dag tills du gör språnget.

Allt detta kommer att ske som ett resultat av att du läser, även om du inte har en aning om vad du läser, och vad texten vill säga dig. Du har ingen kontakt med boken förutom genom ett begär: du vill att boken skall uppenbaras för dig!

Detta är hur det Omgivande Ljuset arbetar: det är en förunderlig och mirakulös kraft. Inflytandet som påverkar oss från den Övre Världen är ingenting annat än ett mirakel eftersom det fungerar när du inte har kontakt med den. Det finns ingen kontakt mellan viljan att ta få och viljan att ge. Hela sambandet förverkligas genom Skaparen som är roten till båda dessa kvaliteter. Denna dolda förbindelse kallas för ett mirakel (Segula) och följer en strikt lag beträffande Ljuset och begäret (Kli), enligt en bestämd formel för deras växelverkan. Men denna form av kontakt är dold för dig, och det är därför som det är ett mirakel i relation till dig. Du trycker på knappen på en plats och någonting dyker upp på en annan plats. Hela systemet är dolt för dig och du förstår inte hur detta samband fungerar.Man sa bara till dig att du måste läsa och begära – och resten sker av sig själv!

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.