Vad är kärlek?

Kärlek är strävan efter att uppfylla en annan persons begär, men för att kunna göra det måste jag först förstå hans eller hennes begär.

Om vi har liknande vanor, tankar, och uppfattningar om verkligheten, då förstår jag och vet hur jag ska uppfylla den andres begär. Med andra ord kan jag uttrycka min kärlek.

Det spelar ingen roll om min kärlek är fysisk eller andlig. Nyckeln är att jag uppfyller en annan persons begär. Men vad ska jag göra om jag inte förstår hans eller hennes begär? Det blir då nödvändigt att ha begär som är något liknande de av våra nära och kära.

I kabbala kallas detta ”likhet i form”. Var och en av oss har utan tvivel olika begär, men för mig att förstå dig bör formen av ditt begär vara lik mitt. Detta gör det möjligt för mig att skapa en inre modell som liknar ditt begär och från denna modell veta hur och vad jag kan ge dig. Genom att föreställa ditt begär inom mig förstår jag hur jag skulle känna i att få samma uppfyllelse. Eftersom jag vet att du vill samma sak kan jag uppfylla ditt begär.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.