Förebygg andlig feber innan du får den

En fråga jag fick: När man är i ett tillstånd av fördoldhet, hur dechiffrerar man huruvida man har avancerat och tagit emot ett nytt Kli?

Mitt svar: Förekomsten av ett nytt Kli indikeras av en besvärlig, tung upplevelse och attityd gentemot Skaparen, studierna, vännerna, arbetet med dissemination och gemenskapen med gruppen.

Man upplever att det är svårt att tänka på allt detta, och är bara förmögen att arbeta mekaniskt medan ens hjärta och känslor är bortdomnade.

Denna känsla betyder att man har fått ett ytterligare, nytt okorrigerat begär som man aldrig har arbetat med tidigare. En ytterligare känsla av tunghet läggs plötsligt på ens axlar och man vet inte vad man skall göra med den.

Nu måste du fortsätta arbetet tillsammans med den nya bördan, bristen på känsla och oförmågan att tänka på framtiden.

För att göra detta, behöver du resa upp vikten av det andliga målet, Skaparen. Du skall vända dig till böckerna och gruppen för hjälp omedelbart. Om du inte springer till dem för att få hjälp, så använder du inte ”natten”, (mörkret som har kommit över dig) på ett förtjänstfullt sätt.

Vi måste lära oss att förutse dessa tillstånd, när hjärtats bördor och dimman plötsligt kommer över oss. När utmattning och besvikelse härskar som om ett mörkt moln har kommit över oss.

Detta gör oss ouppmärksamma och frånvarande. Allt verkar plötsligt vara lika viktigt; de kroppsliga sakerna kan till och med verka viktigare än de andliga.

Vi måste känna igen när ett sådant tillstånd närmar sig utan att vänta på att det skall intensifieras. Det finns inget budord som säger att vi skall sänkas ned i en avgrund och känna oss bedrövade. Tvärtom skall vi själva ta oss ut ur nedgångarna omedelbart, bl a genom att lyssna på Baal HaSulams musik, titta på en lektion eller video, sjunga våra sånger, dansa eller titta på vår TV-kanal. En person behöver söka upp all möjlig hjälp, precis som någon som känner att hans feber börjar stiga och börjar behandla sig själv direkt, så att han inte blir ännu sjukare.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.