Dag: 11 januari, 2010

En enormt inflytelserik andlig kraft

En fråga jag fick: Innan vi började studera Zohar var våra inre tillstånd och våra upp- och nedgångar mer balanserade. Nu är de mycket mer dramatiska och extrema, som svart och vitt. Varför händer detta?

Mitt svar: Det är för att vi blir påverkade av Zohar, som är en enormt kraftfull bok. Och utöver det läser vi den tillsammans.

Zohars inflytande tillåter oss att känna huruvida vi verkligen är sammanknutna med varandra eller inte, då den skrevs av en grupp kabbalister som var helt förbundna med varandra, och hade uppnått den fullständiga korrektionen på alla de 125 nivåerna.

När Ljuset kommer och påverkar oss från en så hög källa, så skapar det medvetenhet om var vi är i förhållande till Ljuset.

Därför kommer vi säkerligen att gå igenom dramatiska och extrema förhållanden som sträcker sig från förvirring till inspiration, oro, fullständig utmattning, okänslighet och mycket mer. Detta kommer att möjliggöra för oss att bygga oss själva, för att kunna känna andlighet.

Frihet eller illusion?

Det spelar ingen roll om en person är bäst eller värst, religiös eller sekulär, smart eller ointelligent, kriminell eller helgon. Ingen i denna värld har frihet i något alls om han inte har en punkt i hjärtat – oavsett vem denna person är.

Om en person inte arbetar på andlig utveckling då saknar han fri vilja och lever ett vanligt djuriskt liv. Valfrihet existerar endast mellan två punkter eller två tillfällen som består av att välja mellan det andliga och det materiella.

Om en person inte har dessa två möjligheter då är han ensam med sin egoism, tillsammans med alla de värden som samhället har påtvingat honom. Finns det därför någon fri vilja om en person blir tillsagd vad han ska göra och vill i livet?

En person har en illusion av frihet endast på grund av bristande kunskap. Det liknar ett barn som springer fram och tillbaka i ett rum fullt av leksaker och inte ens märker att han är begränsad till detta rum, medan hans mor övervakar honom hela tiden.

Först när vi har två möjligheter till utveckling, mot det materiella eller mot det andliga, kan vi erhålla valfrihet och börja styra oss med två tyglar. Vi kan inte göra någonting med en tygel förutom att stimulera oss att göra som samhället dikterar, som själv inte förstår vart det är på väg eftersom det styrs uppifrån. Vad finns det att välja om vi inte vet vad som kommer att hända oss i nästa ögonblick?