Dag: 23 december, 2009

Korrigera dig själv och du kommer att se sanningen

1En fråga jag fick: Vad ska jag göra praktiskt under arbetet med korrigeringen?

Mitt svar: Vi måste inse att vårt nuvarande tillstånd är resultatet av sönderbrytandet av givandets kvalitet inom oss, och den resulterande exilen från upplevelsen av den andliga rymden (den Skaparen). Detta skedde på grund av förlusten av givandets kvalitet. På grund av denna brytning och exilen, hatar vi varandra, men vi är beroende av varandra. På grund av detta ömsesidiga beroende, kan jag inte kräva korrigering för mig själv, jag kan bara kräva det för alla. Jag har att önska, att rätta till förhållandet mellan alla människor.

Vi måste förstå innebörden av vår ömsesidiga integration i varandra. Ingen är en oberoende person. Men för att se denna sanning, måste vi korrigera vår uppfattning.

Vi måste be det Övre Ljuset om detta, bara det kan hjälpa oss att förvärva förmågan att se den verkliga bilden.

På grund av de tilltagande problemen, måste mänskligheten idag inse att den är ett trasigt kärl, och att den måste komma tillsammans. Detta innefattar upptäckten av komponenterna i denna situationen: berget av hat (berget Sinai) å ena sidan, och vikten av målet (en koppling till de Skaparen) å andra sidan.