Kabbala talar bara om det som sker inom dig

1Frågor som jag fick beträffande att studera Zohar:

Fråga: Baal HaSulams vanliga texter ger oss inget utrymme att bli förvirrade, men när vi läser Zohar med hans ”Sulam-kommentarer” utan dina klarlägganden, börjar vi att föreställa oss bilder från denna värld. Varför blir det så?

Mitt svar: Det beror på ens träning och övning. När jag läser Tora upplever jag den inte som en historisk novell. Hela Toran talar enbart om människans inre värld, den andliga världen som är inom mig. Min andliga värld formas av mina önskningar att ge: de ger mig en uppfattning om en ny värld.

Just nu upplever jag också hela verkligheten inom mig. Vad jag känner i tankarna och känslorna kallas ”denna värld”. Men eftersom mina avsikter är egoistiska, så är ”denna värld”, som jag upplever, ett begränsat, bristfälligt och tillfälligt tillstånd. Om jag ändrar min avsikt från att ta emot till att ge, då kommer jag att uppleva den andliga världen, som är ett gränslöst, perfekt, harmoniskt och evigt tillstånd.

Zohar är avsedd för de som längtar efter, och är redo, att ändra sin avsikt från att ta emot, till att ge. Den uppenbaras nu för alla människor i världen, som känner ett behov detta, och det globala lidandet kommer att få alla att känna ett behov av detta.

Fråga: Varför förvirrar oss författarna till Zohar, Tora och Talmud, genom att beskriva vår värld i stället för den Övre Världen, och i stället för andliga handlingar verkar de beskriva kroppsliga handlingar, såsom arbete i templet och Israels nations historia?

Mitt svar: Genom att förvirra dig, leder de dig till att förändra din uppfattning, till att börja uppleva genom avsikten att skänka, i stället för genom avsikten att ta emot.

Denna värld, hela historien, templet, Talmuds alla lagar, Sefiroterna och världarna finns inte. De är alla, delar av mitt begär.

Hur som helst, för att förändra detta begär från avsikten att ta emot, till avsikten ge, behöver vi uppleva den och bilderna i den precis på detta sättet. Vi måste anstränga oss för att kunna se världen genom givandets kvalitet, för att omvandla oss själva från ett sätt att uppfatta till ett annat. Det är just ansträngningen som gör att förändringarna sker i oss och leder oss till en helt annan, tidigare främmande uppfattning.

Det finns ingenting artificiellt med uppfattningen av denna världen eller de andliga världarna. Alla deras bilder skapas i oss av det naturliga, direkta samarbetet mellan Ljuset och begäret (kärlet, Kli).

Ingenting annat existerar förutom dessa två saker.

Fråga: Efter att allt har blivit sagt och gjort, hur ”ställer vi in” oss själva för att studera Zohar?

Mitt svar: Du behöver:

  1. Hela tiden försöka känna att allting i denna värld och allting som beskrivs i Zohar är inom dig. Allting händer bara i dig.
  2. Komma ihåg att allting skrivet där handlar om dig och dina kvaliteter.
  3. Försöka att, inom dig, hitta kvaliteterna som är benämnda med orden i Zohars text. Vilka av dina kvaliteter relaterar du till orden ”flod, Skapare, skapelse, Noah, ond, rättfärdig, Noas söner, djur, ark, flodens vatten, himlar, jorden” och så vidare?
  4. Vem är jag? Detta är någonting som jag heller inte vet. Jag måste förvänta mig att avslöja mig själv, att uppenbara en annan värld och allt som fyller den. Allt kommer att vara nytt. Jag behöver vara redo för varje uppenbarelse därför att just nu lever jag i en lögn och i mörker. Det finns en ihålig plats i mig, i vilken jag bygger en ny värld utifrån mina eftersökningar och uppenbarelser, som en baby som gradvis sätter ihop en bild av vår värld utifrån alla intryck.

Jag förstår inte orden som jag läser. Jag är som ett barn som önskar att upptäcka allting från början. Gradvis kommer jag att börja se mig själv och den andra världen i en annan form, så som det är skrivet i Zohar ”Jag såg en omvänd värld.”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.