Dag: 1 december, 2009

Fly från egoismens slaveri

Allt vi gör i denna världen följer automatiskt våra egoistiska begär. Vi inser inte att allt vi gör, 24 timmar om dagen, endast tjänar vårt ego. Vi tror att vi njuter åtminstone en timma under dagen, men vi arbetar faktiskt för vår egoism hela tiden. Det sker omedvetet.

Det enda sättet att undkomma denna situation är att övertyga oss om att det viktigaste arbetet är det av andlig natur, att vår roll är att utveckla punkten i hjärtat, vilken vi fått från Ovan. Denna tanke måste hela tiden bankas in i våra huvuden och vi måste ständigt kontrollera huruvida våra handlingar leder oss mot detta mål.

Hur mycket du värdesätter målet kommer att avgöra vart du är på väg. Även om du inte klarar av att fullt ut nå målet, så försöker du åtminstone. Har du skapat den rätta miljön – ett stödsystem som ständigt påminner dig om vikten av det andliga målet? Om inte, så kommer ditt liv att ta slut utan att du har uppnått några resultat.

Att bara vara närvarande på en lektion och i gruppen betyder inte allt. Vad som är viktigt är att inte bli en lat ”beundrare” som ser spelet från läktaren och kallar sig idrottsälskare.

Hela världen är ditt begär

Vi vet inte vad som är själva Ljuset, Atzmuto. Vi kan bara tala om de former som det ger inom våra begär. Förutom detta kan vi inte förstå eller känna något.

När jag dricker vatten, vet jag inte vad vatten egentligen är utanför mig. Jag vet bara hur det uppfattas inne i mina känslor, i mina sinnen. Detta är det enda jag kan tala om, och jag kan därför beskriva vattnet som vått, kallt, sött eller surt. Jag kan bara beskriva det med utgångspunkt från mitt eget kärl (Kli). Det är därför vi bara talar om Kelim och de intryck, former och känslor som finns i dem.

Det verkar som om jag går in i duschen, öppnar kranen och njuter av vattnet som strömmar ner på mig. Men kranen och vattnet som strömmar ner på mig, och det vatten som finns inuti mig när jag dricker det, är alla mina egna Kelim.

Om vi urskiljer rätt koncept kommer vi att kunna läsa Zohar korrekt.

Kabbala talar bara om det som sker inom dig

1Frågor som jag fick beträffande att studera Zohar:

Fråga: Baal HaSulams vanliga texter ger oss inget utrymme att bli förvirrade, men när vi läser Zohar med hans ”Sulam-kommentarer” utan dina klarlägganden, börjar vi att föreställa oss bilder från denna värld. Varför blir det så?

Mitt svar: Det beror på ens träning och övning. När jag läser Tora upplever jag den inte som en historisk novell. Hela Toran talar enbart om människans inre värld, den andliga världen som är inom mig. Min andliga värld formas av mina önskningar att ge: de ger mig en uppfattning om en ny värld.

Just nu upplever jag också hela verkligheten inom mig. Vad jag känner i tankarna och känslorna kallas ”denna värld”. Men eftersom mina avsikter är egoistiska, så är ”denna värld”, som jag upplever, ett begränsat, bristfälligt och tillfälligt tillstånd. Om jag ändrar min avsikt från att ta emot till att ge, då kommer jag att uppleva den andliga världen, som är ett gränslöst, perfekt, harmoniskt och evigt tillstånd.

Zohar är avsedd för de som längtar efter, och är redo, att ändra sin avsikt från att ta emot, till att ge. Den uppenbaras nu för alla människor i världen, som känner ett behov detta, och det globala lidandet kommer att få alla att känna ett behov av detta.

Fråga: Varför förvirrar oss författarna till Zohar, Tora och Talmud, genom att beskriva vår värld i stället för den Övre Världen, och i stället för andliga handlingar verkar de beskriva kroppsliga handlingar, såsom arbete i templet och Israels nations historia?

Mitt svar: Genom att förvirra dig, leder de dig till att förändra din uppfattning, till att börja uppleva genom avsikten att skänka, i stället för genom avsikten att ta emot.

Denna värld, hela historien, templet, Talmuds alla lagar, Sefiroterna och världarna finns inte. De är alla, delar av mitt begär.

Hur som helst, för att förändra detta begär från avsikten att ta emot, till avsikten ge, behöver vi uppleva den och bilderna i den precis på detta sättet. Vi måste anstränga oss för att kunna se världen genom givandets kvalitet, för att omvandla oss själva från ett sätt att uppfatta till ett annat. Det är just ansträngningen som gör att förändringarna sker i oss och leder oss till en helt annan, tidigare främmande uppfattning.

Det finns ingenting artificiellt med uppfattningen av denna världen eller de andliga världarna. Alla deras bilder skapas i oss av det naturliga, direkta samarbetet mellan Ljuset och begäret (kärlet, Kli).

Ingenting annat existerar förutom dessa två saker.

Fråga: Efter att allt har blivit sagt och gjort, hur ”ställer vi in” oss själva för att studera Zohar?

Mitt svar: Du behöver:

  1. Hela tiden försöka känna att allting i denna värld och allting som beskrivs i Zohar är inom dig. Allting händer bara i dig.
  2. Komma ihåg att allting skrivet där handlar om dig och dina kvaliteter.
  3. Försöka att, inom dig, hitta kvaliteterna som är benämnda med orden i Zohars text. Vilka av dina kvaliteter relaterar du till orden ”flod, Skapare, skapelse, Noah, ond, rättfärdig, Noas söner, djur, ark, flodens vatten, himlar, jorden” och så vidare?
  4. Vem är jag? Detta är någonting som jag heller inte vet. Jag måste förvänta mig att avslöja mig själv, att uppenbara en annan värld och allt som fyller den. Allt kommer att vara nytt. Jag behöver vara redo för varje uppenbarelse därför att just nu lever jag i en lögn och i mörker. Det finns en ihålig plats i mig, i vilken jag bygger en ny värld utifrån mina eftersökningar och uppenbarelser, som en baby som gradvis sätter ihop en bild av vår värld utifrån alla intryck.

Jag förstår inte orden som jag läser. Jag är som ett barn som önskar att upptäcka allting från början. Gradvis kommer jag att börja se mig själv och den andra världen i en annan form, så som det är skrivet i Zohar ”Jag såg en omvänd värld.”

Hur man uppnår uppenbarelsen i boken Zohar

1Zohar är en uppenbarelse av vårt sanna tillstånd. Denna uppenbarelse sker i samma uträckning som vi är lika det som är fördolt, i samma grad som vi erhåller den kvalitet som är likadan som den dolda andliga världen. Zohar blir uppenbarad för oss i samma utsträckning som vi förvärvar avsikten av skänka. Och om vi inte skaffar oss den. kommer boken för alltid att förbli ett mysterium för oss.

Kabbala råder oss att kontrollera: önskar vi att kunna skänka? Vi skall kontrollera om vi har en strävan att förena alla begären att skänka, som våra vänner har. Deras enade begär kommer att bli den Övre Gradens uppenbarelse – Skaparen.

Var och en av oss, oavsett var vi är, måste stänga ute allt annat och begära enbart att höja sig över vår värld för att förenas och känna att vi alla är ”en man med ett hjärta”. Detta är det enda sättet för oss att uppnå enande och en ömsesidig garanti, och på det sättet uppenbara den Övre Världen inne i denna kvalitén.