Andliga insikter förloras aldrig

En fråga jag fick: Om en person börjar att studera kabbalans visdom och lyckas uppnå den andliga nivån och avlider sedan några år senare. Behöver han komma tillbaka till denna världen och lida igen för att ställa samma fråga; ”Vad är meningen med mitt liv?”. Och måste han sedan göra samma arbete från början igen för att passera Machsom och avancera därifrån.

Mitt svar: Tja, säg du mig: varje gång en person måste lära sig någonting i livet, måste han inte också ”dö” och ”komma tillbaka” för att kunna fråga, ”Vad är meningen med mitt liv?”. Innan han tar ett nytt steg i livet måste en person fråga sig; ”Vad gör jag här, varför och hur”?

Om en person gör en verkligt andlig handling så måste han alltid börja från noll, precis som om personen dör. I det här avseendet har det ingen större betydelse om hans fysiska kropp lever eller inte. Den fysiska kroppens död indikerar att den personen behöver ersätta den lägsta nivån av sitt begär att njuta, den nivån som gör att vi känner vår jordiska kropp och den här materiella världen.

På den lägsta nivån hos det gemensamma skapade begäret, upplever en person sin Partzuf som sin jordiska kropp, och han upplever den nivån som denna världen. Denna nivån förändras aldrig och den måste följa en person genom hela hans korrektionsprocess, hela vägen till den fullständiga korrektionen.

Jämte den materiella nivån, upplever en person också de andliga nivåerna allt eftersom han klättrar uppåt. Men då och då måste han ersätta den lägsta nivån (den fysiska kroppen), vilket betyder att han måste dö och födas på nytt.

Hur som helst, att ersätta den lägsta nivån betyder inte att man måste börja på sin andliga väg från början igen. Det betyder bara att han kommer att ta sig fram på denna vägen mycket lättare denna gången. Trots allt så försvinner det man uppnått andligt, aldrig. Under den följande livscykeln kommer personen lätt att hitta en lärare och en grupp, kommer snabbt att uppnå allt som han gått igenom tidigare och kommer att fortsätta framåt. Men för att uppnå en ny nivå och en ny verklighet så måste han gå igenom en särskild anpassningsprocess.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.