Allt fördolt kommer att uppenbaras i takt med ens egen utveckling

En fråga jag fick: Innehåller kabbala någon hemlig visdom som inte får avslöjas?

Mitt svar: I den kabbalistiska visdomen betyder ordet ”förbjudet” i huvudsak ”omöjligt”.

En kabbalist kan inte presentera sig för allmänheten och börja avslöja hemligheter från denna visdom genom att dra dem ur hatten som en trollkarl gör med en kanin eller en duva.

Han kan inte avslöja något för folket annat än metoden för att utveckla sin uppfattning. Därefter, allt eftersom en person utvecklar sin egen uppfattning om det andliga, kommer han att uppleva vad som för närvarande är en hemlighet för honom.

En ”hemlighet” är det du inte vet, ser eller känner på något annat sätt just nu. Medan det kommer att bli tydligt, enkelt och uppenbart i nästa fas.

I den kabbalalistiska vetenskapen studeras varje koncept i enlighet med de fyra faserna av uppenbarelsen, som är de fyra faserna i utvecklingen av andlig perception (Aviut, begärets grovhet).

Detta kallas att komma in i Pardes (kunskapens trädgård): Pshat – kunskap, Remez – ”antydan”, Derush – urskiljning, Sod – hemlig. Dock sker processen att ”komma in” i omvänd ordning.

Genom att korrigera sin uppfattning av verkligheten, stiger man gradvis från hemlig (SOD) till urskillning (Derush) till ”antydan” (Remez) till kunskap (Pshat). Och det finns ingenting förbjudet i något av det.

”Förbjudet” betyder att kabbalister inte vill förvirra personen med alltför mycket vetskap som han ännu inte är redo att förstå. Det är precis som vi uppfostrar ett barn, genom att successivt utöka dess kost, spelen han spelar, etc.

En lärare är tänkt att förbereda den ”andliga näringen” i enlighet med den studerandes nivå. Därför är kabbalister inte rädda för att avslöja det förbjudna, utan de är rädda att ”överdosera” resten av oss, precis som en omogen frukt är skadlig för ens hälsa.

I kabbalans visdom skadar det att ”förvisa” personen från denna visdom helt och hållet. Det finns också en möjlighet för en person som är inte kan urskilja de missuppfattningar han har fått, för resten av sitt liv, och därmed slösar han bort sin nuvarande inkarnation.

Det är därför vi går från det enkla till det komplexa. Sådan är vägen till rättelse.

Detta är anledningen till kabbalisters enda rädsla är att ge studenten en ”omogen frukt,” för det enda sättet för honom att växa korrekt, och fullständigt uppnå den kabbalistiska vetenskapen är längs de faser som är lämpliga för hans utveckling.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.