Den andliga världen är ett integrerat system (avancerad)

Vi lever i ett integrerat system, där varje förändring avspeglas i alla de andliga världarna, i alla tio Sefirot. Därför, varje gång som jag ändrar någonting inom mig, orsakar detta en förändring i varje enskild person, och till och med i hela universum. Varje enskild förändring hos en person leder i sin tur till nya förändringar i alla, och så fortsätter det. Denna process kommer att upphöra när hela systemet nått sitt vilotillstånd. Då kommer början och slut att förenas till ett enda oföränderligt, evigt tillstånd.

Den andliga världen är inte byggd på en fragmentariskt grund, den består inte av separata delar. Den är hel, komplett och integrerad. Och även om vi behandlar varandra och vår omvärld på ett ”linjärt” sätt, så talar vi i verkligheten om ett likartat, inbyggt system som så småningom ”lugnar ner sig” och blir balanserat.

En person måste vara en aktiv del i denna process tills han kommer att omfatta hela det här systemet, tills han tar in hela det här systemet i sig och det blir hans natur. Därför är vår uppgift inte att få en yttre förståelse för den kabbalistiska vetenskapen, utan att göra inre förändringar i enlighet med det system vi studerar. Vi måste helt absorbera det inom oss. Först då kommer alla att inkorporeras i varandra enligt principen, att ha kärlek till andra. Vi kommer då att uppnå full kontroll över vår eviga, fullständiga och integrerade existens.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.