Dag: 12 augusti, 2009

Det finns en väg ut ur kokainberoende: Andlig tillfredsställelse

I nyheterna (från The Independent UK): ”Kokainbritannien: 25 procents ökning under det senaste året” Antalet kokainmissbrukare i Storbritannien har ökat med 25 procent på ett år, till nästan en miljon.

Martin Barnes, verkställande direktör för välgörenhetsrådet ”DrugScope”, sa … priset på narkotika har också sjunkit, vilket har gjort det populärare … ”Kokainanvändningen är nu på sin högsta nivå bland vuxna sedan 1996, med en av åtta 16 till 24-åringar som rapporterar [att de] har använt drogen.”

Min kommentar: Människans natur har fortsatt att vara densamma sedan urminnes tider: man vill bara ha ”bröd och underhållning.” Men droger kan ersätta allt, och ingen har möjlighet att ta bort dem. Det är en vital nödvändighet för människor att fly från tomheten i livet.

Men verklig tillfredställelse är bara möjlig genom att uppnå den övre nivån. Detta är vad kabbala erbjuder alla som önskar det.

Mer vapen över hela världen för att göra oss tryggare?

I nyheterna: (från den årliga rapporten från Stockholm International Peace Research Institute): ”Globala militära utgifter satte nytt rekord under 2008.”

Globala militära utgifter under 2008 beräknas ha uppgått till $ 1,464 miljarder. Detta innebär en ökning med 4 procent i reala termer jämfört med 2007 och 45 procent sedan 1999. Militära utgifter utgjorde cirka 2,4 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP) under 2008.

Min kommentar: ”Anledningen” till de militära utgifterna har ändrats under årens lopp: förut var det för på att upprätthålla en balans mellan öst och väst, medan det nu sker i namnet av ett globalt krig mot terrorismen. Alla har framgångsrikt kunnat använda detta ”välgrundade skäl” för att militarisera sina länder ännu mer.