Vad påverkar egentligen jordens klimat?

I nyheterna (från arxiv.org): ”Prövandet av sambandet mellan markbundna klimatförändringar och galaktiska spiralformade strukturer” Vi konfronterar tidigare förslag om en nära koppling mellan markbundna klimatförändringar och solens transitering av spiralarmar på sin väg genom Vintergatan. Vi använder ny information om spiralstrukturer vilka bygger på CO-data och som inte gör förenklande antaganden om symmetri och cirkulär rotation.

Vid jämförandet av tiderna för dessa transiteringar med förändringarna i klimatet på jorden, inte bara försvinner de påstådda sambanden, utan vi ser också att de inte kan återuppväckas av någon rimlig modells hastighet.

Min kommentar: Alla förändringar som sker i naturen påverkas främst av människans beteende, eller snarare, av människans tankar och önskningar. Problemet är att denna påverkan är dold för oss, och därför fokuserar vi felaktigt på, och mäter den yttre påverkan, till exempel gasutsläpp och föroreningar från fast avfall.

Men även om föroreningarna på jorden verkar enorma, är dess inverkan på klimatförändringen faktiskt försumbar. Den största inverkan kommer från våra egoistiska tankar!

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.