Månad: juli 2009

Trons mekanism, förmågan att skänka

En fråga jag fick: Vad är tro i kabbala?

Mitt svar: I kabbala är tro skänkande. Det är när man har förmågan att skänka trots sin vilja att ta emot. Detta kallas ”tro över förnuftet”.

Människans natur är viljan att ta emot, och tro är skänkandets egenskap som är motsatsen till vår natur. Det enda sättet för oss att erhålla skänkandets egenskap är med hjälp av det Övre Ljuset, eftersom det ger oss förmågan att stiga över oss själva och att agera ur ett helt annat begär: för andras skull, eller för Skaparens skull. Man agerar då ur detta begär, istället för ur ens eget naturliga begär. Och tack vare detta blir man beroende av den Övre Nivån (man blir ”Skaparens slav”) i stället för av sig själv (en ”slav under sig själv”).

Om du tror på mig betyder det därför att du handlar för min skull av hela din kraft. Du blir faktiskt som mig. Det är så eftersom varje person i vanliga fall är helt motsatt andra. Men om någon tror på mig, betyder det att han har neutraliserat sitt begär avseende mig, och genom dessa begär är han och jag en.

Motsatsen till tro är kunskap, som är när vi handlar för våra egna begärs skull. Tro, emellertid, är när vi agerar för att tillfredsställa andras begär. När en person har denna kvalitet, kan han känna saker utanför sig själv, genom andras begär. Och det man känner genom dessa begär är den högre, andliga världen. På grund av detta är tro nära relaterat till kärlek (kärlek till en annan människa), eftersom kärlek är förmågan att ersätta ens eget begär med en annan persons begär, och att tillfredsställa det begäret.

Som man kan se, är tro i kabbala när en person behärskar skänkandets kvalitet – en högre kvalitet. Det är tydligt att detta inte har någon relation till tro såsom den förstås i den här världen: att tro på vad någon annan säger och att acceptera det som fakta. Med den sortens tro kan jag godta en annans misstag eller felaktiga uppfattning som ett faktum, och sedan använda det som en grund för alla mina handlingar och för hela mitt liv.

Syftet med ekonomin

Syftet med ekonomi är att föra hela världen till ett tillstånd av altruistisk globalisering, där allt blir sammanlänkat som inom en familj. Vissa familjemedlemmar är små, andra är stora, en del är gamla och andra är unga. Men de är alla en del av ett system, där alla får lika mycket omsorg, beroende på varje persons situation.

Fråga: Det moderna ekonomiska systemet fungerar för att tillgodose behov som inte är verkligt essentiella. Det är faktiskt som en maskin som producerar fler och fler behov, och får människor att tjäna pengar som de egentligen inte behöver för att kunna köpa saker de inte behöver. Saker de i egentligen kan klara sig utan. Stödjer du dem som vill delvis minska sådana behov?

Mitt svar: Naturligtvis. En person som arbetar på att utveckla sig andligt känner sig verkligen tillfredsställd, och för honom, är materien bara där för att stödja hans fysiska existens. Alltså, en person ”skiljer” sig från sin kropp, den ”djuriska” delen i honom och äter därför inte mer än hans organism behöver. Han är ständigt engagerad i andlighet som ligger på en högre nivå än den animaliska nivån för hans existens. Därför ger han sin kropp precis rätt mängd av vad den behöver för att överleva utan att ens försöka. När industri, handel, och andra system kommer att utvecklas och byggas på denna innställning, kommer de att omorganiseras för att möta de grundläggande behoven hos människor.

Fråga forts: Men vad är nödvändigt och vad är inte nödvändigt?

Svar: Detta avgörs av förhållandet mellan ens andliga och materiella behov. Det vill säga, det beror på en persons andliga nivå, och det är en konsekvens av ens utbildning. Det är människorna själva som måste reglera nivån för vad som är nödvändigt. Och därför kan positiva förändringar bara ske med rätt utbildning.

Det är upp till oss, inte våra ledare att förbättra världen

En fråga jag fick: G20-ledarna, inklusive Obama, Vladimir Putin och andra kommer aldrig att nå en överenskommelse om de inte personligen påverkas påtagligt av problemen. Så, om Skaparen vill att de ska nå en överenskommelse, varför får Han dem inte att lida tillräckligt?

Mitt svar: Regeringens ledare styrs helt enkelt från ovan för att genomföra vad folket förtjänar vid en given tidpunkt, och de betraktas inte personligt av den Övre ledningen. Detta är anledningen till att en korrigering måste börja och ske underifrån – hos folket, snarare än ovanifrån – hos ledarna.

Att förstå begreppet ”det omgivande Ljuset” (avancerat)

En fråga jag fick från min student: Är det rätt att säga att det omgivande Ljuset är våra tankar och önskningar, som påverkar oss?

Mitt svar: Inte helt. Det omgivande Ljuset är inte bara våra tankar och önskningar, utan det är våra rättade tankar och önskningar. Det är det uppfyllande som väntar oss framöver, och som vi behöver ta emot. Omgivande Ljus är faktiskt våra korrigerade, goda, riktiga tankar och önskningar. Det är det innerliga sambandet mellan oss som påverkar oss.

Och summan av våra rättade tankar och önskningar kallas ”Skaparen”. Det är därför som Skaparen heter Bo-re på hebreiska, vilket betyder ”kom och se”.

Givandets positiva energi och kärlek som finns i vårt framtida tillstånd, påverkar en person och hans nuvarande situation. Denna energi kallas det omgivande Ljuset.

Vi påverkar alltså vår okorrigerade, nuvarande situation med vår rättade framtida nivå.

Givande till andra är den perfekta tillfredsställelsen

En fråga jag fick: Om världen når en punkt där alla har den genomsnittliga levnadsstandarden och ingen kommer att leva utanför normen, vad kommer då att driva människor att utvecklas mer? Vad kommer att leda människorna att gå framåt i sin utveckling?

Mitt svar: Om en person upplever glädje i att ge till andra, om hon känner att genom att vara tillsammans med andra skapar de ett enda kärl, i vilket hon upplever den Övre Kraften (Skaparen), då kommer det ständigt ökande upplevande av Skaparen, som hon känner, att vara hennes mål och belöning.

När en person bygger den ”mänskliga” nivån inom sig genom givande till andra, så rättar hon till sin inställning gentemot dem, och detta gör henne lik Skaparen. Alltså, hon höjer sig utmed 125 andliga steg till den slutliga korrigeringen.

När hon höjer sig andligen, känner hon tillfredsställelse och uppfyllelse, och kommer därmed närmare Skaparen. Uppfyllelsen hon känner från detta är perfekt. Den är inte tillfällig och övergående, utan evig. Den fyller en person helt och lämnar inga luckor. Dessutom får man kontinuerligt nya möjligheter till ännu större sorters tillfredsställelser.

Medborgare, odla kål och behåll lugnet!

En fråga jag fick: Jag förstår inte vilken kris det är ni talar om. Till exempel, efter att alla fabriker Detroit har stängts och bilar slutat tillverkas, efter det började människor odla kål och andra grönsaker i sina trädgårdar. De har anpassat sig efter de nya förhållandena. Var är då krisen?

Mitt svar: Det här lugnet är ytligt. Det beror på att Obama just har kommit till makten och kan inte förstöra sin image bara så där. Allt detta görs enligt en överenskommelse med bankerna och andra system. Just nu förhindrar de krisen med hjälp av artificiella åtgärder. Vänta bara lite till, så kommer vi att se krisens verkliga omfattning. Vad menas med att folk har blivit vana och börjat odla grönsaker? Det meddelas att även presidentens fru odlar grönsaker utanför det Vita huset. Det här är en mycket bra och klurig reklam, och det verkar som att man måste återgå till jordbruket. Å andra sidan kan de inte göra någonting med krisen och stoppa den på något sätt. De kan bara lindra den tillfälligt.

Det är just det de gör genom att trycka sedlar och öka statsskulden. Men de kan inte fortsätta med det hur länge som helst. De kommer att bli tvungna att avslöja sanningen. I själva verket har vi inte gått in i krisen än. Allt som har skett hittills är bara början. Än så länge håller de här bubblorna, som har blivit skapade av finansiärer, på att blåsas upp mer och mer, så den riktiga krisen väntar.

Det enda de kan göra är att försöka se till att krisen inte slår till plötsligt och oväntat och att den inte leder till krig och stor förstörelse. De vill att den utvecklas stegvis och att levnadsstandarden blir allt lägre och lägre. Människor vänjer sig vid allt – de kommer även att vänja sig vid att arbeta en gång i veckan och få en fjärdedel av sin lön. Det viktigaste för dem är att inte falla ner efter ett enda slag utan istället krypa ner stegvis. Det är just det de tänker på och inte på hur man skulle kunna förhindra det. Alla förstår att de åtgärder som vidtas idag är ett stort skämt och att en dag kommer man att få betala notan.

Egentligen tillverkar storföretagen ingenting och personalen fortsätter att sägas upp. Allting håller på att sjunka ner mer och mer och den falska bilden av välmående är det enda som finns kvar, som ett skyltfönster som fortfarande lyser, kanske till och med ännu starkare. Men inuti har allting ruttnat för länge sen. Människor livnär sig inte på det de tillverkar. Allt hålls igång tack vare de växande skulderna.

All skada är orsakad av våra egoistiska tankar

Aktuellt (från NatureNews):Varför stora utbrott inte alltid orsakar massförintelse” – Stenarna i närheten av vulkanen kan avgöra om ett utbrott orsakar katastrofala klimatförändringar. Stora vulkanutbrott har ibland orsakat massförintelse – men inte alltid. Orsaken tycks ligga i de kemiska egenskaperna hos stenarna i närheten av vulkanen. Bilder av ett vulkanutbrott tagna från rymden.

Min Kommentar: All skada i världen orsakas enbart av människans egoistiska tankar. Därför lär kabbala ut hur man kan rätta till de tankarna i syfte att nå likhet med den omgivande världen, att skapa ett balanserat samhälle och att känna sig som en del av Naturen, evig och perfekt.

Att styra inom ett korrigerat samhälle

En fråga jag fick: Hur kommer man att definiera vilken nivå (för konsumtionen) som är nödvändig för livet i det korrigerade samhälle som beskrivs av Baal HaSulam? Kommer var och en att avgöra det själv, eller kommer de som kommer att styra samhället (staten) att sätta en gemensam standard för alla?

Mitt svar: Så vitt man kan se kommer ett världsligt ledningsorgan (en världsregering) att skapas, eftersom det är sagt, ”en huvudstad kan inte vara utan en ledare.” Detta kommer att bli en regering av visa män som har uppnått den Övre Världen, det vill säga vårt nästa (framtida) tillstånd. Eftersom de har uppnått vår framtid i dag, kommer de att kunna styra hela mänskligheten utan att begå misstag.

När jag säger ”att styra” menar jag ”att utbilda”, eller mer exakt att lära människan att ändra sig själv för att bli mer lik Naturens (Skaparens) kvalitet, som är kvaliteten av skänkande och kärlek. I den mån vi uppnår denna likhet, kommer vi att känna hur vi blir mer perfekta, eviga och tillfredsställda. Men alla kommer att behöva göra dessa förändringar i sig själva, frivilligt och självständigt.

Därför kommer allt styre att implementeras genom utbildning. När vi talar om en människas fria vilja att förändra sig för att bli jämförbar med Skaparen, kommer miljön (samhället och regeringen) att behöva hjälpa alla att inse att var och en måste korrigeras individuellt, och att det enda sättet att ändra sitt liv på jorden och sin eviga existens är att korrigera sig själv. Den andliga regeringens styre över de miljarder människorna på jorden kommer att bestå av att utbilda och ge möjligheter för alla att förändra sig på ett individuellt plan.

Utbildning är de enda ”tyglar” en regering har. Alla andra metoder är baserade på förtryck av friheten och manifesteras som fel i systemet och skada för dess medborgare. Det är av denna anledning en korrekt uppfostran och utbildning måste påbörjas redan från de första dagarna en person kommer till denna värld, med konsekvent innehåll som ingår i alla utbildnings-och sociala institutioner, etc.

Med andra ord måste de få en människa till tillståndet att han, när han upplever motgångar och negativa reaktioner i samhället, kommer att avslöja dessa reaktioner inom sig själv, och sålunda förändra och bringa sig själv till ett mer korrigerat tillstånd.

Att förändra mänskliga gener genom kabbalastudier

Aktuellt (från ScienceDaily):En ny upptäckt kan möjliggöra nya behandlingar av alkoholberoende” – Forskare vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg, har upptäckt en ny hjärnmekanism som är inblandad i alkoholberoende och har med maghormonet ghrelin att göra. När ghrelinets påverkan i hjärnan blockeras minskar alkoholens effekt på belöningssystemet. Det är en viktig upptäckt som kan leda till nya behandlingar mot olika former av beroende, till exempel av alkohol.

Aktuellt (från HealthDay):Genvariant knuten till drickande” – En variation i en gen kan förklara varför vissa människor är mer beroende av alkohol än andra.

Min kommentar: Det finns ett system, som föregår gener och föräldrar, och det definierar varje persons alla ”goda” och ”dåliga” böjelser. Dessa adjektiv är inom citationstecken eftersom allt sker enligt ”planen”, vi behöver bara korrigera oss själva genom utbildning vid vilken ålder som helst (av föräldrar och samhället från barndomen och vidare genom resten av ens liv). Detta är vad kabbala gör med en eftersom kabbala förändrar mänskliga gener! Det är inte utbildningen i sig som gör det, utan genom att studera kabbala dras kraften Or Makif, som förändrar människans natur.

Oavsett vad – sluta aldrig

En fråga jag fick: Jag var aldrig en bra sällskapsmänniska och inte precis en kommunikativ person. Egentligen är att vara bland stora grupper av människor tortyr för mig. Jag förlorar all lust att prata, jag går bärsärk; jag känner att jag är otillräcklig osv. Du lär oss: ”Skapa din egen miljö”, och jag känner att jag aldrig kommer att kunna det. Men jag kan inte föreställa mig att leva utan att studera kabbala och jag fortsätter att läsa böcker och studera via Internet på egen hand.

Människor som omkring mig tycker inte om mig. Jag hatar dem helt enkelt, och jag hatar mig själv också. I ett forum sa de till mig att ”vara mer med andra”. Men vad kan jag göra om bara orden att ”vara mer med andra” gör mig sjuk?

Mitt svar: Det är helt fantastiskt! Fortsätt på alla sätt du kan och Ljuset kommer att leda dig till en ny nivå, en lösning och nya omständigheter. Och allra viktigast – oavsett vad, fortsätt dina studier.