Hur man utvidgar sin perception

Vår värld är någonting vi föreställer oss och skapar inom oss ur materiella bilder och inre förnimmelser (tankar och begär). En bebis eller en outvecklad person påverkas av fysiska bilder. Men en utvecklad vuxen kan röras av en händelse som är fjärnad från honom i tid och rum.

Detta låter oss förstå varför de flesta som skadar naturen inte känner att de direkt skadar sig själva. Det beror på att människans perception av världen är extremt smal och begränsad.

Men när dessa människor förenas med andra, som är känsligare och mer utvecklade, kommer de att överta deras perception av världen och föregripa skadan de orsakar sig själva. Dessutom har den korrekta omgivningen kraften att få oss att behandla varandra vänligt, även om vår natur och perception av världen är motsatt denna attityd.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.