Dag: 21 maj, 2009

Låt oss uppnå korrektion före krig

Aktuellt (översatt från VZ): Historien visar att när bankers och industrins kapital slås samman, uppstår världskrig. Vi förstår ännu inte huruvida den globala finanskrisen nödvändigtvis kommer att ge upphov till ett nytt världskrig. Historiker har dock redan varnat oss för denna möjlighet.

Världens politiker tvingas erkänna att de inte vad som är orsaken till den nuvarande krisen. Mänsklighetens huvudsakliga problem är att den inte vet vart den är på väg. Vi börjar förstå att det är nödvändigt att göra ett genombrott i vårt medvetande.

Min kommentar: Slutsatser såsom denna ger mig hopp om att kabbalans förslag kommer att bli hörda. Annars kommer vi att genomlida ett tredje och även ett fjärde världskrig, och bara den lilla bråkdel av mänskligheten som kommer att återstå kommer att nå målet – fästande vid Naturen eller Skaparen.

Krisen är en negativ uppenbarelse av det andliga

En fråga jag fick: Du har sagt att vi, det vill säga världen, har nått ett tillstånd där vi redan är förbundna i en helhet eller ett kärl. Och enligt Naturens (Skaparens) plan, måste detta kärl fyllas med förnimmelsen av den Övre Nivåns existens. Vi känner emellertid inte tydligt vår förbindelse, och världens tillstånd saknar tidigare likartade fall. Kan du förklara vad det här betyder?

Mitt svar: I dag avslöjar vi en global, integrerad förbindelse mellan oss, effekten av en ”liten by” eller ”fjärilseffekten”. Vi avslöjar emellertid en egoistisk förbindelse mellan oss, tillsammans med universellt ömsesidigt beroende. Därmed finner vi att vi är oförmögna att upprätthålla korrekta, vänskapliga förbindelser mellan oss. Detta kallas ”ett trasigt kärl”, eftersom vår förbindelse är fel.

Därför är den nuvarande krisen en uppenbarelse av vårt andliga tillstånd. Alltigenom mänsklighetens historia, fram till idag, existerade vi på vår världs nivå. Men vi upptäcker nu Naturens nästa nivå genom att se alla delar av naturens sammanlänkning.

Världen måste förstå och internalisera denna nivå. När allt kommer omkring har vi aldrig befunnit oss i denna situation tidigare. Vi har alltid tänkt på det andliga som någonting uppe i himmelen, i andra galaxer, utanför universums gränser, eller i en annan dimension. Nu avslöjas dock andligheten faktiskt inom oss, men den avslöjas i den okorrigerade formen – de egoistiska förbindelserna mellan oss.

Baal HaSulam skriver: “Vi är alla en familj.” Och vi är en familj även om alla dess medlemmar hatar varandra. Förbindelsen mellan oss är andlig. Men den är okorrigerad eftersom den är egoistisk. Vår uppgift är att korrigera den, att förvandla den till “Älska din nästa såsom dig själv”.

Det andliga har aldrig tidigare i historien avslöjats för oss. Detta är anledningen till att vår generation kallas “Messias generation”, där ordet Messias kommer från ordet Limshoch – “att dra” oss själva ut ur egoismen.

Krisen är alltså uppenbarelsen av den söndriga förbindelsen mellan oss. Det är inte en ekonomisk, finansiell, politisk eller ekologisk kris, utan en kris i relationerna mellan oss. Det är vad vi nu avslöjar.

Vi måste ge alla (inklusive oss själva) en förklaring av tillståndet vi befinner oss i. Likt en sjuk person, om vi finner orsaken till vår sjukdom kan vi bota oss själva. Genom att följa kabbalisternas råd kan vi skapa den riktiga förbindelsen mellan oss  – den av kärlek och skänkande. Vi kommer då att finna oss själva i en perfekt värld!

Denna kris är annorlunda än allt vi tidigare sett

Vi lever i en speciell tid, eftersom vårt okorrigerade andliga tillstånd avslöjas genom de okorrigerade förbindelserna mellan människor. Denna okorrigerade form avslöjas med mening, så att vi kan korrigera den.

Alla tidigare kriser var menade att öka vår egoism, medan den nuvarande krisen visar att vår egen egoism förstör oss. Under vår utvecklings alla tidigare faser fortsatte vi att tänka att egoismen kommer att hjälpa utvecklingen framåt. Så sent som för femtio år sedan såg sig alla i Amerika som en generation som kommer att göra framsteg, nå välstånd och uppnå större konsumtion. Men idag har all denna egoism och konsumtion avstannat.

För första gången avslöjar vi att vår egoism är destruktiv. Var och en når samma slutsats, eftersom detta är hur vårt splittrade andliga tillstånd avslöjas. Hela gårdagens värld, som baserades på egoism, egoistiska framsteg och exploatering, finns inte längre.

Men krisen fortsätter, och kommer inte att sluta. Motgångarna kommer att komma den ena efter den andra, tills vi avslöjar deras syfte, upptäcker medicinen och går med på att ta den.