Vår framtid beror på vad vi gör med nuet

En fråga jag fick: Om lösningen på alla våra problem ligger i att korrigera relationerna mellan människor, så hur skiljer sig kabbalans syn från alla andra metoder som säger att människor bör göra goda gärningar?

Mitt svar: Kabbalans vetenskap förklarar att vi alla existerar i ett nät som binder oss samman. På grund av detta måste vi behandla varandra som om vi är i en båt, eller som medlemmar i en familj. Baal HaSulam skriver att hela världen är en familj, och därför måste vi skapa harmoniska relationer för samarbete mellan oss, i stället för våra nuvarande egoistiska relationer.

Den allmänna kopplingen bland oss som har visat sig förpliktigar oss att vara överens med varandra. Detta innebär att det måste finnas en överenskommelse i våra handligar, tankar, begär, och allt annat. Men ingen vet hur man får sju miljarder människor att interagera i harmoni med varandra. Och ändå förpliktigar sammankopplingen som uppenbaras i dag oss till att åstadkomma detta.

Uppenbarelsen kommer att fortsätta att ske gradvis, ett steg i taget. Ingen vet hur nästa stadie kommer att uppenbaras eftersom detta beror på hur vi förverkligar det nuvarande stadiet. Av denna anledning föreslår kabbalister att hela samhället skall undervisas om interaktionslagen som uppenbaras i världen. Denna kunskap kommer att göra det möjligt för människor att göra rätt handlingar.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.