Villkoret för ett företag att överleva: förbruka inte mer än nödvändigt

En fråga jag fick: Hur kan ett företag överleva utan vinst? Detta låter som en utopi.

Mitt svar: Det ekonomiska villkoret är mycket enkel: ett företag överlever ekonomiskt sett om det är ämnat att vara till nytta för hela samhället till det maximala. En stormarknad, till exempel, skulle sälja produkter vars priser skiljer sig från grossistpriset endast i den omfattning som behövs för företaget att täcka alla sina kostnader. Beräkningen görs för att säkerställa att man förbrukar endast det som är nödvändigt för sin existens, som en cell eller ett organ i en kropp, som är en del av en integrerad mekanism.

Vinsten som företaget gör finns enbart för att säkerställa att hela företaget kan existera normalt. Någon vinst utöver detta är skadlig, liksom alltför mycket mat för kroppen. Det bör inte finnas någon ansamling av pengar och inga extra inkomster.

Visst, alla tillverkare har en säkerhetsmarginal i händelse av oförutsedda omständigheter, som liknar hur vår organism skapar en energireserv i händelse av sjukdom, för att kunna kompensera för fluktuationerna. Men i allmänhet är detta hur varje företag bör göra sina beräkningar i dag.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.