Ett öppet brev till G20: Arbetsplanen för att komma ur krisen

Ett öppet brev till G20-ledarna inför deras möte i London den 2 april:

Ämne: Addressera världens tillstånd.

Bästa G20-ledare,

Mitt namn är Michael Laitman, jag är professor i ontologi, PhD i filosofi och kabbala, och MSc i medicinsk bio-cybernetik. Jag är grundare och president för Bnei Baruch, en Israel-baserad internationell organisation med filialer över hela Nordamerika och Kanada, Central- och Sydamerika och Europa (öst och väst). På min hemsida, www.kab.info, lär jag ut gratis, direktsända, dagliga lektioner inom kabbala och andlighet för en publik på cirka två miljoner människor i världen, som samtidigt sänds och översätts till sju språk: engelska, spanska, hebreiska, ryska, franska, turkiska, och tyska. Jag äger även kanal 66 på Israels satellit-TV-leverantör, YES.

Jag skriver till er i uppriktig oro för världens framtid. Anledningen jag vänder mig till er är min övertygelse att ni är de enda som kan leda världen mot säkerhet, där alla människor, oavsett religion, ras, kön, eller nationalitet kan leva ett liv i fred, hälsa, och tillräcklighet.

Jag vill börja med att uttrycka min djupaste respekt och beundran för de initiativ som ni använder på nationell och internationell nivå för att lösa den mångfacetterade kris som drabbar oss idag. Som ni ofta konstaterar i era tal ligger det unika i denna kris i dess globalisering. Därför är en global lösning nödvändig. Men innan jag presenterar mitt förslag för en lösning, vill jag kort förklara vad som orsakar krisen.

Roten till krisen – det globala egot
Om vi analyserar människans historia är det uppenbart att mänskligheten har gjort framsteg genom kraften i det egoistiska begär som har ökat inom oss genom tiderna. När dessa begär växte utvecklade vi allt mer sofistikerade metoder för att tillgodose dem.

Men i det 21:a århundradet har spelets lagar förändrats. Vi har övergått från personlig utveckling till ett integrerat system, där alla delar är beroende av varandra. Egot, som har varit vår motiverande kraft, har blivit ett globalt ego, som förbinder oss alla i en ond cirkel. Från den stunden som vi blev ett globalt och integrerat system, som alla andra slutna system i naturen, har vår styrka och hållbarhet blivit beroende av ett ömsesidigt ansvar av alla av mänsklighetens medlemmar.

Ett problem uppstod: Medan våra relationer har blivit sammankopplade, försöker vi fortfarande att bete oss egoistiskt, och därför ser vi en kris.

Lösning – utbildning
Det slutna civilastionssystemet tvingar oss att inse vikten av världsmedborgarnas medvetna deltagande. Vårt ömsesidiga beroende kräver att vi alla förstår detta system och beter oss i hänsyn till varandra.

Därför innefattar lösningen på krisen en förändring av medvetandet bland alla människor i världen. Varje person måste inse att i det globala och integrerade system för vår globala by beror personens öde på sin attityd till andra.

Precis som vi har etablerat ett utbildningssystem som förbereder våra barn för livet, måste vi nu etablera ett globalt system som förklarar hur människor bör leva sina liv i den nya, globala världen – genom att följa principen, ”älska din nästa som dig själv”, som delas av alla religioner. När vi börjar at etablera ett sådant system, kommer vi omedelbart att känna att samhällets läkningsprocess har börjat, eftersom medvetenheten om den nya världens lagar kommer att få människor att relatera till varann på ett helt nytt sätt – den om omsorg.

Vi behöver inte bygga om de ekonomiska och politiska systemen, eftersom alla andra system kommer att anpassa sig enligt vår uppfattning av vår sammankoppling.

Vi står inför en mångfacetterad, global kris. Därför är det global utbildning som vi behöver, att kunna svara ordentligt på de olika särskilda kriserna.

Arbetsplanen
Eftersom människor är överväldigande påverkade av den allmänna opinionen, så för att flytta deras medvetenhet mot en konstruktiv sinnesstämning måste vi använda samhällets kraft för att bygga ett nytt värde-system.

Med detta i åtanke föreslår jag att ta de steg som beskrivs nedan:

  • Etablera ett internationellt opolitiskt utbildningscenter som ska sammankalla de berömda vetenskapsmän i hårda vetenskaper och statsvetenskap från hela världen. Dessa experter ska utveckla en rad förklarande innehåll om den nya världsfasen, och samarbeta med media i att cirkulera sina åsikter.
  • Bygga en arbetsgrupp som ska främja planer på att öka den sociala medvetenheten i den globala eran.
  • Fastställa att varje mediautlopp ska producera program som informerar människor om vår sammankoppling, där minst 30 minuter sänds på toppsändningstid på daglig basis.
  • Underrätta varje stor annonsör att om dess reklam har någon negativ effekt på samhället så kommer det inte att visas på allmän TV och radio.
  • Dessutom borde vi starta en statlig understödd kampanj som ger ögonöppnande information om djupet i vår sammankoppling.
  • Tvinga alla skolor att inkludera referenser i sin läroplan till de nyuppdagade regler som har upptäckts i det mänskliga samhället. Förutom det så bör det finnas en daglig timme där eleverna diskuterar de mänskliga relationer som bör råda i den globala eran.
  • Tilldela stipendier och andra ekonomiska förmåner till verk inom litteratur, konst, teater, film, och journalistik, enligt nyttan som de medför samhället.

Ni är ledarna för de största länderna, vilket kan leda till upprättandet av det globala utbildningssystem som världen så desperat behöver idag. Därigenom visar dessa länder inte bara sin omsorg för mänskligheten, utan kommer också att leda den framåt.

Med vänlig hälsning

Michael Laitman

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.